logo

Click here for English

Het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender richt zich op vraagstukken over identiteit, verschil, ongelijkheid en empowerment vanuit het perspectief van kritische theorie en met kwalitatieve onderzoeksmethodes (etnografie, levensverhaal analyse, discours analyse, literaire analyse, etc.).

In het bijzonder wordt culturele diversiteit bestudeerd en cross-culturele vergelijkingen gemaakt met betrekking tot identiteitskenmerken zoals gender, seksualiteit, etniciteit en religiositeit.

Onderzoeksgebieden: gender, religie & seculariteit; verwantschap en reproductie; cultures of relatedness; ouderschap en opvoeding; migratie & multicultureel burgerschap; interlevensbeschouwelijke dialoog en relaties; schadelijke culturele praktijken; mentale gezondheid en cultuur 

Onderzoeksexpertise:

Prof. Dr. Chia Longman: antropologie van gender, religie & etniciteit; feminisme & multiculturalisme; schadelijke culturele praktijken; religieustraditionalisme (joodsorthodoxe diaspora); sluier en bedekkingspraktijken; holistische en seculiere spiritualiteit; moederschapstudies

Dr. Katrien De Graeve: antropologie van transnationale adoptie; zorgethiek en niet-begeleide minderjarigen; ouderschapscultuur en verwantschapsbanden; identiteit -en etniciteitsstudies

Dr. Nella van den Brandt: religie & secularisme/seculariteit, feminisme & multiculturalisme, gender & ethniciteit, feministische solidariteit

Fiorella Bucci: mentale gezondheid en lokale cultuur

Lydia Namatende: gender en seksueele stereotypes en educatie; sociolinguistiek; school etnografie

Elif Simsek: Turkse diaspora literatuur; postkoloniale studies

An Van Raemdonck: meisjesbesnijdenis; religie; postkoloniaal feminisme; Islam; Egypte

Dr. Tine Brouckaert: vluchtelingenstudies; multiculturele burgerschap; moederschapstudies

 

Internationale projecten & netwerken:

Interdisciplinary Innovations in the study of religion and gender: Postcolonial, Post-secular and Queer Perspectives:

This international research and networking project is hosted by Utrecht University, Faculty of Humanities, and funded by the Netherlands Organisation of Scientific Research (NWO).

Gender Equality & Cultural Diversity (Nuffield Report)

Transnational Lives, Mobility and Gender

Profacity: Profane citizenship in Europe. Testing democratic ownership in hybrid situations (7th FWP - Seventh Framework Programme)

Tijdschriften:

Religion & Gender

Dutch Journal for Gender Studies

 

Onderwijs: 

Master in gender en diversiteit

Gender & Diversity

PhD Gender Research Seminar

 

Achtergrond:

Onderzoek in het veld van de genderstudies binnen CICI richt zich hoofdzakelijk op de intersecties van gender (de culturele constructie van vrouwelijkheid en mannelijkheid) met andere identiteitsdimensies zoals etniciteit, religie, seksuele oriëntatie, en nationaliteit. Epistemologisch wordt vertrokken vanuit de premisse dat zowel gender als culturele verschillen - the politics of location - een impact hebben op de productie van kennis. Wat zijn de consequenties van de participatie van de 'ander' (de vrouw, de subaltern...) aan (wetenschappelijke) kennis- en theorievorming die lange tijd politiek hegemonisch was, maar valselijk universaliserend, want als koloniaal, exclusief westers, en androcentrisch kan worden gekarakteriseerd?
Het onderzoek is daarnaast sterk antropologisch georiënteerd; gender wordt niet alleen als analytische categorie, en als sociaal ordeningsprincipe, maar ook als cultureel variabele constructie gehanteerd. Empirisch onderzoek richt zich op lokale culturele producties en reproducties van genderideologieën en -praktijken, gaande van religieus-traditioneel tot gender-subversief. 
In de traditie van zowel antropologisch als feministisch onderzoek worden de relaties tussen 'verschil', macht en ongelijkheid geproblematiseerd, gaande van het niveau van wetenschappelijke methodologie en representatie, tot actuele maatschappelijke kwesties met betrekking tot de rechten van vrouwen, seksuele en etnische minderheden binnen contexten van toenemende globalisering en interculturalisering.