Onderzoek

Gemeenschappelijke thema's

 • Positionering: Ons epistemologisch startpunt is dat gender en culturele verschillen een belangrijke invloed hebben op de productie van kennis. Dit houdt de volgende vraag in: Wat zijn de gevolgen van de participatie van de Ander (de vrouw, de subalterne) in kennisprocessen en theorievorming die tot voor kort--weliswaar achter een masker van valse universaliteit--Westers, androcentrisch en heteronormatief waren?
 • De studie van cultuur vanuit een antropologisch en postkoloniaal perspectief: Cultuur verwijst naar gedeelde manieren en vormen van betekenisgeving, socialiteit, leren, ergens thuishoren en alledaagse praktijken, maar is ook inherent niet-homogeen, conflictueus, creatief en veranderend. We zien cultuur dus als een dynamisch middel tot identiteitsvorming, op het niveau van het individu, de groep, en de gemeenschap. Ons begrip van cultuur gaat verder dan de conventionele focus op 'ras' en 'etniciteit' en sluit ook het vormen van andere en gerelateerde constructies in van gender, seksualiteit, leeftijd, klasse,..., met aandacht voor ongelijkheden en machtsrelaties.
 • De studie van gender vanuit een feministisch en intersectioneel perspectief: We zien gender als een culturele constructie die in relatie staat tot ander identiteitsdynamieken, zoals etniciteit, religie, seksuele oriëntatie en nationaliteit. Gender wordt niet alleen als een analytische categorie beschouwd en als een sociaal middel tot categorizering en regulering, maar ook als een cultureel variabele constructie. We richten ons empirisch onderzoek op lokale culturele producties, reproducties en verschuivingen in gender, seksuele en culturele ideologieën, discoursen en praktijken, met aandacht voor de dynamieken van interculturele en transnationale uitwisseling en creativiteit in de context van migratie en globalisatie.
 • Interdisciplinariteit met een sterke focus op een antropologische en etnografische oriëntatie geïnspireerd door postkoloniale kritiek: Leren van eerder dan over anderen wat het betekent mens te zijn met gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Cross-culturele vergelijking: Onze projecten focussen op een veelheid aan culturele tradities en regio's eerder dan zich te beperken tot een specifieke vorm, regio of cultureel gebied. Ons onderzoek focust niet noodzakelijk noch exclusief op de Ander (culturen buiten of minderheden binnen het 'Westen') maar bestudeert ook diversiteit en ongelijkheid onder meerderheidsgroepen. Gender en cultuur gaat evenveel over 'ons'--wie die 'ons' ook moge zijn--dan over de 'anderen'.

Onderzoeksgebieden

 • gender, religie, spiritualiteit, (post)secularisme, non-religie, wereldvisies en betekenisgeving
 • etniciteit, seksualiteit, sociaal activisme en sociale bewegingen
 • verwantschap, reproductie, verwantschapsculturen, ouderschap, moederschap, huwelijks en relationele praktijken, zorgrelaties
 • gender en onderwijs
 • migratie, multicultureel burgerschap, racisme, ongelijkheid, postkolonialisme, ontwikkeling
 • schadelijke culturele praktijken
 • mentale gezondheid, zelfhulp, welzijn en cultuur
 • seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 • gender en diversiteit in de academische wereld
 • cultuur, gender, visuele etnografie en artistieke productie
 • intersekse/DSD en transgender studies 

Onderzoekers en expertise

Christof Bex:

Prof. Dr. Inge Brinkman: literatuur, identiteit en gender, performance, populaire cultuur

Maria Judite Chipenembe: seksuele en reproductieve rechten, LGBT, albinisme

Dr. Katrien De Graeve: gender en seksualiteit; antropologie van transnationale adoptie; zorgethiek en niet-begeleide minderjarigen; ouderschapscultuur en verwantschapsbanden; identiteit -en etniciteitsstudies; non-monogamie

Susan Dierickx: medische antropologie, gender, schadelijke culturele praktijken, publieke gezondheidszorg, West Afrika, mixed methods

Prof. Dr. Rozita Dimova: grenzen, materialiteit, gender, etno-nationalisme, consumptie, esthetiek, performance, kunst, vluchtelingen, gedwongen dislocatie

Prof. Dr. Ann Heirman: Boeddhistisch kloosterleven, Vinaya

Eline Huygens: religie en gender, christendom, seculariteit, romantische relaties, liefde, intimiteit

Dr. Ayla Joncheere:

Prof. Dr. Chia Longman: antropologie van gender, religie & etniciteit; feminisme & multiculturalisme; schadelijke culturele praktijken; religieustraditionalisme (joodsorthodoxe diaspora); sluier en bedekkingspraktijken; holistische en seculiere spiritualiteit; moederschapstudies

Amal Miri: huwelijksmigratie, gender, postkoloniaal feminisme, intersectionaliteit

Dr. Carine Plancke: antropologie, gender, lichaamsactiviteiten, dans, beweging, performance, seksueel verschil, het moederlijke, emotie, affect, ritueel en creativiteit, hedendaagse vrouwenspiritualiteit, Centraal-Afrika, West-Europa

Dr. Ladan Rahbari: schadelijke culturele praktijken, migratie, cultuur en moraliteiten

Lieke Schrijvers: religie en seculariteit, seksualiteit, bekering, emancipatie, antropologie

Prof. Dr. Koen Stroeken:

Dr, An Van Raemdonck: meisjesbesnijdenis; religie; postkoloniaal feminisme; Islam; Egypte