Chia Longman

For English click here                                                                                                                                                                                   Foto: Jens Mollenvanger
    chiafoto22016

CRCG

Office: Campus Boekentoren, Blandijn, 4th floor, room 015.
Ghent University, Blandijnberg 2, B-9000 Ghent, Belgium


Tel.: +32 (0)9 264 38 18
Fax: +32 (0)9 264 41 80

Ik ben hoofddocent genderstudies,  directeur van het Onderzoekscentrum voor cultuur en gender (CRCG) aan de UGent en  programmadirecteur van de interuniversitaire Masteropleiding Gender en Diversiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mijn onderzoeksinteresses situeren zich op het snijvlak van cultuur- en genderverschillen en ik begeleid onderzoeksprojecten over verschillende thema's in verschillende landen over heel de wereld in het domein van:

-vrouwenrechten, emancipatie en identiteit;

-de constructie en beleving van gender en seksualiteit in verschillende culturele en multiculturele contexten;

-gender, cultuur en reproductie (verwantschap, opvoeding en moederschap);

-gender, religie en spiritualiteit. 

Ik ben gepassioneerd door het gendervraagstuk vanuit fundamentele vragen zoals:

-Wat is universeel aan vrouwelijkheid en mannelijkheid, en man-en vrouw-rollen, en wat is cultuur, tijds- en context-specifiek?

-Waarom is ongelijkheid tussen de seksen zo persistent en naar welke alternatieve modellen en invullingen van sekse/gender evolueren we en willen we gaan voor een meer rechtvaardige maatschappij?

-Hoe gaan we om met culturele diversiteit ten aanzien van gender en seksualiteit; is het westerse liberale gelijkheidsmodel een na te streven ideaal of zijn er andere vormen van genderrechtvaardigheid mogelijk?

Ik heb zelf onderzoek verricht en gepubliceerd over vrouwelijke religieuze identeit bij joodsorthodoxe gemeenschappen; over feminisme en multiculturaliteit, met thema's zoals kledingnormen, zoals het hoofddoekendebat en hijab activisme bij Moslimvrouwen;  'schadelijke culturele praktijken', en over culturele variatie bij sekse- en genderdiversiteit, waaronder bij de Noord-Amerikaanse Indianen. Mijn huidige onderzoeksproject gaat over vrouwelijke spiriualiteit en welzijn en de zogenaamde 'nieuwe vrouwelijkheid' die in workshops, coaching, vrouwencirkels en vrouwenfestivals wordt vormgegeven in verschillende Europese landen.  

Mijn onderzoek is naast genderkritisch sterk antropologisch - ik pas de methode toe van diepte-interviews, levensverhalen en etnografie of participerende observatie. Centraal staan de stem, ervaring, betekenissen en subjectiviteit van onderzochte individuen en groepen, die ik niet tot objecten voor metingen, modellen of cijfers reduceer. 

Enkele publicaties vind je onderaan en je vindt ook een en ander terug bij academia.edu.

Voor info en vragen over onderzoeksvoorstellen, -begeleiding en cursussen, zie: information page on gender and/or diversity studies at UGent

 

Korte CV:

Hoofddocent Genderstudies Universiteit Gent (2013-)

Licentiaat Vergelijkende Cultuurwetenschap 1996

Doctor in de Vergelijkende Cultuurwetenschap 2002, Universiteit Gent

Postdoctoraal onderzoeker FWO (2003-2011)

Deeltijds docent gender & diversiteitstudies (2007-2012)

Coordinator ella Kenniscentrum gender & etniciteit, Brussel (2012-2013)

Onderwijs:

Interuniversitaire Master in gender en diversiteit 

Gender and Intersectionality

Stage Gender en Diversiteit

Onderzoekstaak Schakelprogramma Gender en Diversiteit 

Gender en diversiteit (minor Cultuur en Diversiteit, UGent)

Gender en religie (Voortgezette Academische Opleiding (VAO) Vrouwenstudies, Universiteit Antwerpen)

Inleiding tot de genderstudies

Geschiedenis van de antropologische theorieën

Gender Research Seminar (PhD seminar UGent)     

Publicaties (selectie):

Féminisme et multiculturalisme. Les paradoxes du debat, Series Europe des cultures/Europe of cultures vol. 2, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2010 (Ed. with G. Coene)

'Les paradoxes du débat sur le féminisme et le multiculturalisme', in: G. Coene & C. Longman (Eds.),  Féminisme et multiculturalisme. Les paradoxes du debat, Series Europe des cultures/Europe of cultures vol. 2, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2010, pp. 11-32. (Ed. with G. Coene) book chapter in PDF.

'Gendering the Diversification of Diversity? The Belgian Hijab (in) Question', Ethnicities, special issue 'The rights of women and the crisis of multiculturalism', 8(3), 2008, pp. 302-321 (with G. Coene).

'Sacrificing the Career or the Family? Orthodox Jewish Women in between Secular Work and the Sacred Home', European Journal of Women's Studies, special issue 'Questioning the Secular', 15(3), 2008, pp. 223-239. article in PDF

'Not Us but You have Changed' Discourses of Difference and Belonging among Haredi Women', Social Compass . Revue Internationale de Sociologie de la Religion/International Review of Sociology of Religion, vol. 54, nr. 1, 2007, pp.77-95. article in Pdf

'Life stories of the personal, professional and political: Orthodox Jewish women negotiating work and home', in: Judit Gazsi, Andrea Peto & Zsuzsanna Toronyi, (eds.), Gender, Memory, and Juadism, Budapest: Balassi Kiado & Herne: Gabriele Schäfer Verlag, 2007, pp. 75-85.

'"A woman of valour, who can find her? Far beyond pearls is her value..." Fundaments and feminisms in contemporary Orthodox Judaism', In: I. Dubbel & K. Vintges (eds.), Women, Feminism and Fundamentalism, Amsterdam: Humanistics University Press, 2007, pp. 40-52.

'The Global Shtetl: Strictly Orthodox Jewry in the Context of Urban (Post)modernity', A Prior Magazine, Extra issue 'Making Sense in the City' , 2006, pp.125-131 (with K. Coleman).

Culture and Politics: Identity and Conflict in a Multicultural World, Oxford and New York: Berghahn Books (Series Culture and Politics / Politics and Culture, vol. 2), 2004. (with R. Pinxten, G. Verstraete, eds.)

'Over our Heads? Muslim Women as Symbols and Agents in the Headscarf Debate in Flanders, Belgium', Social Justice. Anthropology, Peace and Human Rights , vol. 4, nrs. 3-4, 2003, 300-332. article in Pdf

'Empowering and Engendering "Religion": A Critical Perspective on Ethnographic Holism', Social Anthropology, The Journal of the European Association of Social Anthropologists, vol. 10, nr. 2, 2002, pp. 239-248. Cambridge University Press. article in Pdf

Link to full list of publications