Making Sense in the City

Programma

de voertaal van het symposium is Engels

 

Locatie NTGent, Sint-Baafsplein: discussies en lezingen, theatervoorstellingen, studentencompetitie, party

Locatie Aula UGent, Voldersstraat: registratie, bookshop, tentoonstelling, openingsreceptie, lunches

 

BEKIJK OOK het Artistiek programma en de info over de deelnemers op deze website

 

Zondag 17 december

 • 12-15u: registratie van de deelnemers in de Universiteitsaula
 • (13u: 'Magna Plaza' door Wunderbaum in Shoppingcenter Zuid (Wilsonplein))
 • 15u: Stefaan De Ruyck (ministerie van Cultuur) opent de kunsttentoonstelling in de Aula
 • 15u20: receptie en bezoek aan de tentoonstelling
 • 17u: NTGent: welkomstwoord door Freddy Mortier, decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent
 • 17u15: welkomstperformance door Gerard Mortier, directeur Opéra de Paris, Paul Van Cauwenberge, rector van Universiteit Gent, Peter Vermeersch, muzikant, & guests
 • 17u45: inleiding op het symposium door Rik Pinxten, antropoloog UGent en initiatiefnemer van het symposium, en Johan Simons, directeur NTGent: 'What to make of your life when you are an urbanite? Religion or secularisation: the meaning of life as a modern predicament'
 • 20u30: theaterperformance Brandhaarden (productie NTGent ism Victoria Deluxe)


Maandag 18 december

(8u30-12u00: registratie in de Aula)

 • 9u30: Stedelijke context en samenlevingsopbouw/The urban context and its community building features
  Voorzitter: R. Soetaert
  Centrale spreker: U. Hannerz 30'
  Interventie door C. Navarrete 10'
  Discussie met F. Moulaert, E. Corijn 40'
  Publieke discussie: 30'
  Afsluitende opmerkingen door L. Dikomitis, S. Trienekens & K. Daems 30'
 • 12u: lunchpauze (lunch in Aula: te reserveren bij inschrijving)
 • 14u: Stedelijke context en traditionele vormen van zingeving /The urban context and/versus traditions of sense making
  Film van Baba Ganapati /Armando L. Acosta (Siddha Shiva International)
  Voorzitter: O. Coelho
  Centrale spreker: M. Arkoun 30'
  Film door Baba Ganapati 8'
  Discussie met P. Baekelmans, A. Marmarinos 40'
  Publieke discussie: 30'
  Afsluitende bemerkingen door L. Orye, M. Hurley-Depret & G. Bombaerts 30'
 • 16u30: koffiepauze
 • 17u: Stedelijke context als kosmopolitisch en cultureel fenomeen (casus India en het Westen) / The urban context as a cosmopolitan and a cultural phenomenon
  Voorzitter: S. Trienekens
  Centrale spreker: P. Bacchetta 30'
  Discussie met: S. Hunt. T. Fenster 40'
  Publieke discussie: 30'
  Afsluitende bemerkingen door C. Longman, D. Käng & K. Coleman 30'
 • 20u30: Brandhaarden, theaterperformance (productie NTGent ism Victoria Deluxe)(reserveren via NTGent)

Dinsdag 19 december

(8u30-12u00: registratie in de Aula)

 • 9u30: Stedelijke gemeenschappen en media/Urban media communities
  Voorzitter: C. Karnoouh
  Centrale spreker: F. Ginzburg 30'
  Interventie door Hassan Darsi 10'
  Discussie met: V. Kortun, B. Keunen 30'
  Publieke discussie: 30'
  Afsluitende bemerkingen door A. van. Dienderen, H.T. Nguyen, K. Pype, L. Van Lancker 30'
 • 12u: lunchpauze (lunch in Aula: te reserveren bij inschrijving)
 • 14u: Stedelijke context als bouwwerk en machtsstructuur /Urban context as built environment and power structures
  Voorzitter: P. Uyttenhove
  Centrale spreker: A. Simone 30'
  Presentatie (dvd) van A. Branzi 10'
  Discussie met: F. De Boeck & P. Hervik 40'
  Publieke discussie: 30'
  Afsluitende bemerkingen door K. De Munter, K. Arnaut & Y. Mellado Lopez 30'
 • 16u30: koffiepauze
 • 17u: Levensbeschouwing en middenveld: de praktijk aan zet. Discussie door levensbeschouwelijke organisaties
  Voorzitter: R. Rubinstein
  Centrale spreker: Sien Simoens (HVV)
  Concert IndiAra
  Discussie met: Luc Desmedt (HVV Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging),Frédéric Fatopux (CAL Centre d'Action Laïque), Wim van der Zwan (Soefisme/ Samark - Peace in Motion), Baba Ganapati/ Armando L. Acosta (Siddha Shiva International), Frans Goetghebeur (Boeddhistische Unie België), Youssef Souissi (VOEM Vereniging voor de Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) en Humanistischer Verbund Deutschland.
  Intermezzo: beeld-impressies
  Publieke discussie
  Conclusie door R. Rubinstein en P. Baekelmans
 • IN AULA: vanaf 20u meeting met kunstenaars en drink - performance door The Swallows/De zwaluwen (gratis) en  buffet
 • Woensdag 20 december

  (8u30-12u00: registratie in de Aula)

  • 9u30: Stedelijke context: ongelijkheid of empowerment/Urban context and inequality or empowerment
   Voorzitter: A. Battegay
   Centrale spreker: L. Wacquant 30' (Via video. Omwille van administratieve problemen met de Amerikaanse immigratiedienst - Permanent Residency Card is niet tijdig vernieuwd- kan prof. Wacquant de States momenteel niet verlaten)
   Discussie met: N. Räthzel & J. Gundara 40'
   Publieke discussie: 30'
   Afsluitende bemerkingen door C. Ellerbe-Dueck, K. Thomas & A. Franzil 40'
  • 12u: lunchpauze (lunch in Aula: te reserveren bij inschrijving)
  • 15u: Conclusies van het symposium
   Voorzitter: L. Dikomitis & A. van. Dienderen
   Slottoespraak door L. Nader
  • 20u30: performance meta-bo
  • 21u: bekendmaking winnaar projectcompetitie
  • 21u30: receptie in Foyer NTGent / party Stop Making Sense / A night of Industrial Neuro-Tech in T-Bar NTGent

   

  Themas voor centrale sprekers over ‘Making sense in the city':

  1. Stedelijke context en samenlevingsopbouw / the urban context and its community building features: (its constraints and their effects on sense making):
   Wat zijn de beperkingen, de grenzen, en de impact van stedelijkheid en samenlevingsdynamiek op zingeving?
   De ruimtelijke, maatschappelijke en politieke kenmerken van de (groot)stad oefenen onmiskenbaar een invloed uit op de manier waarop gemeenschappen zich er vormen en ontwikkelen. Alleen al de toename van het aantal mensen dat er samenleeft vraagt om een nieuw soort (visie op) samenleven. Mensen worden verondersteld in een welbepaalde omgeving samen te leven en de publieke ruimte te delen. De publieke ruimte kan door niemand als zijn persoonlijk bezit worden geclaimd. Conflicten worden talijker, de mogelijkheden om iets positiefs te ondernemen evenzeer
   Centrale spreker Ulf Hannerz: 'At Home with Uncertainty: Reflections on Living with Diversity and Danger'. Klik hier voor abstract.
  2. Stedelijke context en traditionele vormen van zingeving: islam, evangelische en pinksterbewegingen / the city context and/versus traditions of sense making: islam, evangelical/pentacostal missions:
   Door de voortschrijdende verstedelijking wordt de context van ‘de zin van het leven' voortdurend op zijn kop gezet. In de stedelijke ‘way of life' zijn de traditionele samenlevingsverbanden (het kerngezin, de kleine verwantschapsgroep) niet langer richtinggevend. Persoonlijke netwerken en een al dan niet oppervlakkige deelname aan religieuze bewegingen nemen een steeds grotere plaats in. Religieuze organisaties (kerken, en allerlei congregaties) komen in een stroomversnelling terecht. Het betreft een dynamiek die zich zowel in de islam, het christendom als in andere religieuze tradities laat voelen.
   Centrale spreker Mohammed Arkoun.
  3. Stedelijke context als kosmopolitisch en cultureel fenomeen (casus India en het Westen) / the urban context as a cosmopolitan versus a cultural phenomenon (e.g. India and the West):
   Stedelijke levensstijlen worden wel eens omschreven als ‘lokale subculturen'. Anderzijds zie je ze, in vergelijkbare vormen, overal ter wereld opduiken. Hoe werkt dat? Zou je kunnen stellen dat de stedelijke context zelf een soort ‘nieuwe' religiositeit produceert of op zijn minst inspireert? En, wat is de relevantie van de steeds meer uitgesproken culturele identiteitsbewegingen die zich overal in de wereld manifesteren?
   Centrale spreker Paola Bacchetta: 'Producing the Hindu Nationalist City: The RSS and its Women's Wing'. klik hier voor abstract.
  4. Stedelijke context en media/ communicatie / urban context and media/types of communication:
   De voormalige paus Johannes-Paulus II staat onder meer bekend als de paus die de moderne mediatechnieken introduceerde in de wereldwijde communicatie van religieuze boodschappen. In de huidige tijd wordt visualisering van lifestyle en aanwezigheid in de media steeds belangrijker. Hoe belangrijk is deze media-logica inmiddels en hoe werkt ze door op de inhoud van de communicatie en op de processen waarin betekenissen, verbeelding en zingeving zich ontwikkelen?
   Centrale spreker Faye Ginsburg: 'Blak Screens and Cultural Citizenship'. klik hier voor abstract.
  5. Stedelijke context als bouwwerk en machtsstructuur / urban context and inequality or empowerment: De stedelijke omgeving is uiteraard ook een bebouwde, gebouwde, omgeving. Bouwprojecten zijn echter steeds minder een zaak van vrije keuze noch van doordachte visie. Er zijn aanzienlijke zakelijke belangen en immense kapitalen mee gemoeid. En alle conflicten en machtsstrijden vandien. Politieke, communicatieve en culturele facetten zijn in deze context als uitermate relevant aan de orde.
   Centrale spreker Loïc Wacquant: 'Territorial Stigmatisation in the Age of Advanced Marginality'. klik hier voor abstract.
  6. Stedelijke context: ongelijkheid, empowerment / the urban context as built environment and power structure: triggering conflicts on making sense:
   De (groot)stad brengt andere (en misschien meer) outcasts en subculturele groepen voort dan in de periferie en op het platteland het geval is. Er is een dynamiek werkzaam die de problematiek van empowerment en disempowerment scherp stelt. Welke groepen krijgen kansen om zich te manifesteren, een plaats te verwerven in de sociale en machtsstructuren? Criminaliteit, niet meer meedoen, machteloosheid, verloren lopen, je leven niet meer in handen hebben: het zijn typische fenomenen die opduiken bij een overgang van een traditionele naar een stedelijke manier van leven.
   Centrale spreker Abdou Maliq Simone: 'The Unrelenting City: Practices and Times of Urban Change in the Global South'. klik hier voor abstract.

  Dialoog tussen organisaties uit het levensbeschouwelijk middenveld/ Discussion slot by organizations from the field

  Levensbeschouwelijke organisaties en socio-culturele vormingswerkers staan vandaag voor specifieke uitdagingen: lid worden van verenigingen, vrijwilligerswerk is voor veel mensen niet langer aantrekkelijk, commerciële overwegingen en een toenemende inbreng van de overheid winnen aan belang... Houden maatschappelijke actie, engagement en zingeving mensen eigenlijk nog bezig? In dit debat worden een paar voorbeelden besproken en wordt met het publiek gedebatteerd over de rol en de betekenis van levensbeschouwelijke organisaties en socio-cultureel vormingswerk in de hedendaagse samenleving. klik hier voor de keynote tekst