Amal Miri

PhD onderzoekster Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Centre for Research on Culture and Gender
Department Talen en Culturen
Letteren en wijsbegeerte - Ugent
Room: 18.01.100.042

T + 32486 70 55 23

Email: Amal.Miri@Ugent.be

Opleiding

B.A. Sociale Wetenschappen (2009, UAntwerpen)

M.A. Sociologie (2013, UAntwerpen)
M.A. thesis: “Huwelijksmigratie en het kruispuntdenken: ruimte voor 'social agency'?”

Toegepast onderzoek en veldwerk (2011 – 2014, ella - kenniscentrum gender en etniciteit)

Projectmedewerker huwelijksmigratie; ella – kenniscentrum gender en etniciteit
Kwalitatief onderzoek in Vlaanderen en Marokko (focusgesprekken en diepte-interviews bij doelgroep en middenveld)
Uitwerken methodieken voor huwelijksmigranten en hulpverleners
Uitbouwen website voor huwelijksmigranten www.nasib.be  (www.huwelijksmigratie.be)
Zetelen stuurgroep rond onderzoek naar dwanghuwelijken in Brussel Hoofdstedelijk Gewest ULB
Geven van vormingen rond thema huwelijksmigratie, gedwongen- en gearrangeerde huweilijken en kruispuntdenken

 

Onderzoeksproject

Sleutelwoorden: gender en post-koloniaal feminisme, huwelijksmigratie, intersectionaliteit, agency, islam, Marokkaanse gemeenschap, etnografie

Promotor en co-promotoren

Prof. dr. Chia Longman (UGent), Prof. dr. Nadia Fadil (KUL), Prof. dr. Sarah Bracke (Ugent - VUB)